Trusted

DOT Mobilpendlerkort

indusos
10.57MB
Download
Downloads 50 - 250
Version 3.06 3 months ago

Description of DOT Mobilpendlerkort

Med et mobilpendlerkort er det svært at glemme sit pendlerkort. Du kan nemt købe, vise og forny dit pendlerkort i app'en. DOT Mobilpendlerkort er udviklet af Din Offentlige Transport (DOT) og Trafikstyrelsen.

Med et mobilpendlerkort kan du rejse ubegrænset hele døgnet – i alle busser (inkl. havnebusser), tog, S-tog og Metro, i de zoner det er købt til på Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Mobilpendlerkort sælges til mellem 2 og 8 sammenhængende zoner – eller specifikke rejseruter på Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Zoner kan ændres ved fornyelse.

Mobilpendlerkort er gyldigt i en periode på mindst 30 dage og højst 180 dage. Mobilpendlerkortet er personligt og er kun gyldigt for den person hvis navn står på kortet.

Du viser kortet i din mobil når du går ind i en bus, og ved kontrol i S-tog, Metro og tog.

Du skal kunne vise legitimation, der viser, at du er den person, der står som bruger af kortet. Mobilpendlerkortet sælges til både børn og voksne.

Du kan via app’en vælge zoner via Rejseplanen, eller fra et kort, hvis det er mellem 2 og 8 sammenhændende zoner. Du har mulighed for at købe billetter i tilknytning til dit mobilpendlerkort (tilkøbsbillet, cykelbillet eller DSB 1’).

With a mobile commuter passes, it's hard to forget his commuter passes. You can easily buy, view and renew your commuter card in the app. DOT Mobile Pendants Map developed by Your Public Transport (DOT) and Transport Authority.

With a mobile commuter passes you can travel unlimited all day - in all buses (incl. Port buses), trains, commuter trains and Metro, in the zones it purchased for in Sealand, Lolland, Falster and Mon.

Mobile Commuter Card is between 2 and 8 contiguous zones - or specific itineraries on Sealand, Lolland, Falster and Mon. Zones can be changed at renewal.

Mobile Commuter Card is valid for a period of at least 30 days and not more than 180 days. Mobile Commuter card is personal and is only valid for the person whose name is on the card.

You show the card in your mobile when you go into a bus, and when checking in commuter trains, Metro and trains.

You must be able to show identification showing that you are the person who is using the card. Mobile Commuter card sold to both children and adults.

You can via the app select zones via Travel Plan, or from a card if it is between 2 and 8 sammenhændende zones. You have the option to buy tickets in connection with your mobile commuter card (optional ticket, bike ticket or DSB 1 ').

See more

User ratings for DOT Mobilpendlerkort

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Flag DOT Mobilpendlerkort

trusted flag
Working well 0
needs licence flag
Needs license 0
fake flag
Fake app 0
virus flag
Virus 0
indusos store avatar
indusos Store 6.84k 2.86M

APK information about DOT Mobilpendlerkort

APK Version 3.06
Compatibility Android 4.1.x+ (Jelly Bean)
Developer DSB-IT
Permissions 11


Download DOT Mobilpendlerkort APK
Download